Welcome to Official web site of Tashkent institute of finance   Click to listen highlighted text! Welcome to Official web site of Tashkent institute of finance Powered By GSpeech

A- A A+

YADA natijalari

ИНСТИТУТНИНГ МАГИСТРАТУРА МУТАХАССИСЛИКЛАРИНИ БИТИРУВЧИЛАР ТОМОНИДАН ЯКУНИЙ ДАВЛАТ АТТЕСТАЦИЯЛАРИНИ ТОПШИРИШ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

2017-2018 ўқув йили

МУТАХАССИСЛИК ФАНЛАРИДАН ЯДА НАТИЖАЛАРИ

Мутахассислик   шифри ва номи Талабалар сони ЯДАКни топширганлар сони Ўзлаштириш натижалари, сон ва фоизда
Сифат кўрсаткичи фоизда 55- 70 фоизда
(71-100)
1 5А230102 - Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 15 15 13 86,7 2 13,3
2 5А230601 - Давлат молиясини бошқариш 32 45 33 73,3 12 26,7
3 5А230604 - Халқаро молия 13
4 5A230201 - Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 15 15 14 93,3 1 6,7
5 5А230602 - Корпоратив молия ва қимматли қоғозлар бозори (соҳалар бўйича) 17 17 12 70,6 5 29,4
6 5А230603 - Инвестицияларни бошқариш (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 17 17 12 70,6 5 29,4
7 5А231501 - Баҳолаш иши ва риелторлик (объектлар бўйича) 3 3 3 100 0 0
8 5А230903 - Бюджет ҳисоби ва назорати 7 7 6 85,7 1 14,3
9 5А231301 - Пенсия иши 4 4 4 100 0 0
10 5А230901 - Бухгалтерия ҳисоби (тармоқлар бўйича) 22 22 20 90,9 2 9,1
11 5А230902 - Аудит (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 18 18 14 77,8 4 22,2
12 5А230701 - Банк иши (фаолият турлари бўйича) 25 25 14 56 11 44
13 5А230702 - Банк ҳисоби ва аудит 17 17 11 64,7 6 35,3
Мутахассисликлар бўйича жами 205 205 156 76,1 49 23,9

         Жадвал магистратура бўлими маълумотлари асосида Ўқув-услубий бўлим томонидан умумлаштирилди.

МАГИСТРЛИК ДИССЕРТАЦИЯЛАРИ ҲИМОЯСИ БЎЙИЧА ЯДА НАТИЖАЛАРИ  
 
МУТАХАССИСЛИК   ШИФРИ ВА НОМИ Битирувчи талабалар сони ЯДАни топширганлар сони ЯДА НАТИЖАЛАРИ, сон ва фоизда   
Сифат кўрсаткичи ФОИЗДА 55- 70 ФОИЗДА  Келмаган ёки 54 ва ундан кам балл  
(71-100) сони фоизи  
1 5А230102 - Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 15 15 15 100 0 0,0  
2 5А230601 - Давлат молиясини бошқариш 26 39 38 97,40% 1 2,6  
3 5А230604 - Халқаро молия 13  
4 5A230201 - Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 14 14 12 85,7 2 14,3 0  
5 5А230602 - Корпоратив молия ва қимматли қоғозлар бозори (соҳалар бўйича) 17 16 14 82,4 2 11,8 1 5,9  
6 5А230603 - Инвестицияларни бошқариш (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 18 18 15 83,3 3 16,7  
7 5А231501 - Баҳолаш иши ва риелторлик (объектлар бўйича) 3 3 3 100 0 0,0  
8 5А230903 - Бюджет ҳисоби ва назорати 7 6 3 42,9 3 42,9 1 14,3  
9 5А231301 - Пенсия иши 4 4 4 100 0 0,0  
10 5А230901 - Бухгалтерия ҳисоби (тармоқлар бўйича) 22 21 17 77,3 4 18,2 1 4,5  
11 5А230902 - Аудит (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 19 18 18 94,7 0,0 1 5,3  
12 5А230701 - Банк иши (фаолият турлари бўйича) 25 25 20 80 5 20,0  
13 5А230702 - Банк ҳисоби ва аудит 17 17 14 82,4 3 17,6  
Мутахассисликлар бўйича жами 200 196 173 86,5 23 11,5 4 2,0
                             

Жадвал магистратура бўлими маълумотлари асосида Ўқув-услубий бўлим томонидан умумлаштирилди.

1-илова

Институтда тайёрланаётган таълим йўналишларининг битирувчи курсида “Иқтисодиёт назарияси” ва “Чет тили” фанларидан ўтказилган Якуний Давлат Аттестациялар натижалари

2016-2017 ва 2017-2018 ўқув йиллари

т.н.

ЯДА ўтказилган

фанлар

Факультетларноми

Ўқув йил-

лари

Жами

талабалар

ЯДА да қатнашганталабалар Шу жумладан, ЯДАларнингсамарадорликкўрсаткичлари Шу жумладан, ЯДАда қатнашмаганлар
86-100 балл 71- 85 балл 55-70 балл 54-ва ундан кам балл
сони сони % сони % сони % сони % сони % сони %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
I

Иқтисодиёт назарияси

МИФ 16/17 376 376 100 236 62,8 107 28,5 32 8,5 1 0,3 0 0
17-18 396 396 100 114 28,8 112 28,3 161 40,7 8 2,0 1 0,3
CФ 16/17 110 110 100 44 40,0 34 30,9 31 28,2 1 0,9 0 0,0
17-18 150 150 100 27 18,0 64 42,7 58 38,7 1 0,7 0 0,0
КИФ 16/17 205 205 100 128 62,4 56 27,3 16 7,8 5 2,4 0 0,0
17-18 211 211 100 46 21,8 58 27,5 103 48,8 3 1,4 1 0,5
ХАФ 16/17 161 161 100 91 56,5 43 26,7 23 14,3 3 1,9 1 0,6
17-18 171 171 100 45 26,3 61 35,7 65 38,0 0 0,0 0 0,0
ММФ 16/17 101 101 100 57 56,4 32 31,7 12 11,9 0 0,0 0 0,0
17-18 129 129 100 36 27,9 39 30,2 43 33,3 9 7,0 2 1,6
БҲДЖ 16/17 67 67 100 11 16,4 18 26,9 35 52,2 3 4,5 0 0,0
17-18 85 85 100 8 9,4 15 17,6 62 72,9 0 0,0 0 0,0
Институт бўйича жами: 16/17 1020 1020 100 567 55,6 290 28,4 149 14,6 13 1,3 1 0,1
17-18 1142 1142 100 276 24,2 349 30,6 492 43,1 21 1,8 4 0,4
II

Чет

тили

МИФ 16/17 380 380 100 223 58,7 125 32,9 31 8,2 1 0,3 0 0,0
17-18 396 396 100 108 27,3 113 28,5 159 40,2 15 3,8 1 0,3
СФ 16/17 110 110 100 61 55,5 37 33,6 12 10,9 0 0,0 0 0,0
17-18 149 149 100 27 18,1 56 37,6 61 40,9 5 3,4 0 0,0
КИФ 16/17 205 205 100 102 49,8 66 32,2 33 16,1 4 2,0 0 0,0
17-18 212 212 100 45 21,2 67 31,6 97 45,8 2 0,9 1 0,5
ХАФ 16/17 161 161 100 124 77,0 26 16,1 9 5,6 1 0,6 1 0,6
17-18 169 169 100 47 27,8 55 32,5 63 37,3 4 2,4 0 0,0
ММФ 16/17 101 101 100 73 72,3 20 19,8 8 7,9 0 0,0 0 0,0
17-18 129 129 100 39 30,2 35 27,1 47 36,4 6 4,7 2 1,6
БҲДЖ 16/17 67 67 100 14 20,9 19 28,4 33 49,3 1 1,5 0 0,0
17-18 85 85 100 8 9,4 11 12,9 63 74,1 3 3,5 0 0,0
Институт бўйича жами: 16/17 1024 1024 100 597 58,3 293 28,6 126 12,3 7 0,7 1 0,1
17-18 1140 1140 100 274 24,0 337 29,6 490 43,0 35 3,1 4 0,4

Жадвал маълумотлари Ўқув-услубий бўлим томонидан умумлаштирилди.

2-илова

ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИДА

ТАЙЁРЛАНАЁТГАН ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШЛАРИ КЕСИМИДА
БИТИРУВ МАЛАКАВИЙ ИШЛАР ҲИМОЯСИ

ТАҲЛИЛИ

 
 
Факультетлар номи

Таълим

йўналишлари номи

Битирувчилар сони БМИни ҳимоя қилганлар сони Шу жумладан:  
86-100 балл

71-85 балл

55-70 балл 0-54 балл Ҳимояга киритилмаган/келмаганлар
сони
 
1 Ҳисоб ва аудит 5230900-Бухгалтерия ҳисоби ва аудит 169 169 52 55 62 0 0  
2 Кредит иқтисод 5230700 - Банк иши 208 208 77 94 36 0 1  
3 Суғурта 5231200-Суғурта иши 41 41 7 23 11 0 0  
5230800-Солиқлар ва солиққа тортиш 108 108 38 45 25 0 0  
4 Бюджет ҳисоби ва давлат жамғармалари 5231300-Пенсия иши 54 54 24 21 9 0 0  
5231500-Баҳолаш иши 31 31 10 10 11 0 0  
5 Молиявий менежмент 5230200-Менежмент (хизматлар соҳаси) 68 68 27 29 12 0 0  
5111000 – Касб таълими (Банк иши) 18 18 8 8 2 0 0  
5111000 – Касб таълими (Бухг. ҳис. ва аудит) 20 20 12 6 2 0 0  
5111000 – Касб таълими (Молия) 23 23 19 3 0 0 1  
6 Молия-иқтисод 5230600-Молия 395 393 152 139 102 0 2  
ЖАМИ таълим йўналишларда 1135 1133 426 433 272 0 4  

BOG`LANISH

Toshkent Moliya Instituti

  • Manzil: 100000 Toshkent shahri, A.Temur ko`chasi 60A
  • Telefon: (8 371) 234-53-34
  • Faks: (8 371) 234-11-48
  • Email: admin@tfi.uz
  • Ishonch telefoni: (8 371) 235-77-66
  • Jamoat transporti: 10,17,19,24,38,51,60,67,72,93,115,140
  • Ish tartibi: 09:00 dan 18:00 gacha

Hozir saytda

Hisoblagich

uz certified

Top
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…