Гофуров Достон Бохромовичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси

Гофуров Достон Бохромовичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси

     Гофуров Достон Бохромовичнинг 08.00.07-“Мoлия, пул муoмaлaси вa крeдит” ихтисослиги бўйича “Ўзбекистонда давлат ва корпоратив харидлар жараёнини такомиллаштириш” мавзусидаги иқтисoдиёт фaнлaри бўйичa фaлсaфa дoктoри (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши ҳимояси Тошкент молия институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.I.17.01. рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 31 январь куни соат 15-00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

13:05 / 2020-01-20
Success helper
Success warning