ЭЪЛОН

ЭЪЛОН

2019 йил 19 март соат 1600 да Тошкент молия институтининг Оби-ҳаёт биноси 4-қават анжуманлар залида Тошкент молия институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.I.17.01 рақамли Илмий кенгашда 08.00.08–“Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит” ихтисослиги бўйича иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун Мавланов Нормўмин Нормаматовичнинг “Хўжалик юритувчи субъектларнинг кредитга лаёқатлилиги таҳлили ва баҳолашни такомиллаштириш” мавзусидаги диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

20:00 / 2019-03-12
Success helper
Success warning