ЭЬЛОН

ЭЬЛОН

2019 йил 27 апрел соат 14-00 да Тошкент молия институтининг Оби-ҳаёт биноси 4-қават анжуманлар залида Тошкент молия институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.I.17.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарда 08.00.08–“Буҳгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит” ихтисослиги бўйича иқтисодиёт фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун Турдиева Гулаида Омирбаевнанинг Хўжалик юритувчи субектлар кредит қобилияти таҳлилининг назарий ва ташкилий-услубий жиҳатларини такомиллаштириш мавзусидаги диссертатсия муҳокамаси бўлиб ўтади.

 

Илмий семинар котиби

18:54 / 2019-04-17
Success helper
Success warning