Ўзбек ва хорижий тиллар кафедраси
Ўзбек ва хорижий тиллар кафедраси

  Умумий маълумотлар

 Кафедра мудири:  Ҳусанов Нишонбой  Абдусатторович

 Қабул вақти: 1400 – 1700

 Телефон:  (0 371) 234-25-19

  E-mail: ozbekvarustillari@tfi.uz

Кафедрада раҳбарлик қилган профессор-ўқитувчилар ҳақида маълумот

 “Ўзбек ва рус тиллари” кафедраси ҳамда “Чет тиллари”  кафедраси 1991-йилда ташкил этилган. “Ўзбек ва рус тиллари” кафедрасига  1991-1996-йилларда кафедрага доцент Дилдора Ғуломова раҳбарлик қилган.

 

 1996 йилдан 2019 июлгача филологич фанлари доктори, профессор Н.А.Хусанов кафедрага мудирлик қилди. “Чет тиллари” кафедрасини  доцент Б.Жураев, 1996-йилдан доцент Д.Абидова, 2007-йилдан 2016-йилгача фахрий доцент М.Набиева бошқаришган. 2016-йилдан бошлаб  И.Ҳайдаров кафедра мудири сифатида фаолият юритди.  2019 йил 6 июлдан бошлаб  “Ўзбек ва рус тиллари” ҳамда “Чет тиллари” кафедраларининг қўшилиши натижасида кафедра “Ўзбек ва хорижий тиллар” деб қайта номланди ва Хусанов Н.А. кафедра мудири этиб  тайинланди.

Кафедра тарихи

 Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги, “Давлат тили ҳақида”ги қонунлари ҳамда “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури”да республикадаги олий таълим муассасаларининг русийзабон гуруҳларида ўзбек тилини иккинчи тил(давлат тили) сифатида ўқитиш ҳамда ўзбек гуруҳларида жаҳон тилларидан бири бўлган рус тилини ўргатишни янада такомиллаштириш кўзда тутилган. Шунингдек етук ва жаҳон андозасидаги мутаҳассисларни тайёрлаш мақсадида хорижий тиллар – инглиз, немис, француз тилларини мукаммал ўргатиш кафедранинг асосий мақсади ҳисобланади.

 

 Кафедра республика олий ўқув юртларидаги турдош кафедраларидан амалга ошираётган ўқув,  илмий ва услубий ишлари билан ажралиб туради. Институт Кенгашининг 2019 йил 6 июлдаги 11/11-сонли қарорига кўра “Ўзбек ва рус тиллари” ҳамда “Чет тиллари” кафедраларининг қўшилиши натижасида “Ўзбек ва хорижий тиллар” деб қайта номланди.

Кафедра профессор-ўқитувчилари таълим берадиган йўналишлар ва мутахассисликлар (бакалавриат)

 Бакалавриат:

 100000– Гуманитар

 200000 – Ижтимоий соҳа, иқтисодиёт ва ҳуқуқ

 110000 – Педагогика

 230000 – Иқтисод

 52306000 – Молия

 5230700 – Банк иши

 5230900 – Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича)

Кафедра бўйича белгиланган штат бирлиги

 2019-2010 ўқув йилида кафедранинг умумий штати 40,5 тани ташкил қилади. Ҳозирда кафедрада 45 та педагог-ходим  мавжуд бўлиб, улардан 1 нафари фан доктори, профессор, 3 нафари фан номзоди, доцент, 25 та катта ўқитувчи, 16 та ўқитувчи мавжуд. Кафедранинг илмий салоҳияти 11,5% ни ташкил қилади.Ўртача ёш 44 ёш бўлиб, 8 нафар ўқитувчи пенсия ёшидадир.

Кафедрада фаолият олиб бораётган профессор-ўқитувчилар

Фото сурати Ф.И.Ш Илмий даражаси ва унвони Е-mail
1
 

Сапаров Актам 

Жураевич

Ф.ф.н., доц. saparov@tfi.uz
2

Бердиева Мукаррама

Анваровна

к.ф.н., доц mukarrama42@rabler.ru
3

Диёрова Наргиза Омоновна

катта ўқитувчи diyorova@tfi.uz
4

Шермухамедова Сураё Нигматуллайевна

катта ўқитувчи shermuhammedova@tfi.uz
5

Махкамова Шахноза Тўйчибоевна

ўқитувчи mahkamova@tfi.uz
6

Дилмуродова Нилуфар Асатуллаевна

катта ўқитувчи dilmurodova@tfi.uz
7

Хужақулова Раъно Шариповна

катта ўқитувчи xo’jaqulova@mail.ru
8

Салохожаева Фарангиз Амонхўжаевна

ўқитувчи saloxojaeva@tfi.uz
9

Авезова Мохигул Рустамона

ўқитувчи ozod123@gmail.uz
10

Арипова Машкура Хабибуллаевна

катта ўқитувчи

aripovam1968@mail.ru

11

Хошимова Наргиза Гиясовна

катта ўқитувчи
12

Ибрагимова Феруза Холбоевна

доцент Ibragimova2@mail.ru
13

Исламова Тохира Рихсибаевна

катта ўқитувчи toxira@mail.ru
14

Ивлиева Галина Гафуровна

катта ўқитувчи gagafu56@mail.ru
15

Эрданова Севара Анваровна

катта ўқитувчи Erdanovasevara@mail.ru
16

Мадалиева Дилафруз  Бахадыровна

ўқитувчи dilyafayz@mail.ru
17

Закирова Дилором Юлдашевна

катта ўқитувчи Zakirova@mail.ru
18

Сатторова Марифат Артиковна

ўқитувчи Sattorovamarifat@mail.ru
19

Муродова Насиба Тургунбаевна 

катта ўқитувчи Murodva12@mail.ru

Кафедрага бириктирилган таълим йўналишлари ва мутахасисликлари

- Ўзбек тили;

- Рус тили;

- Бизнес мулоқот ва академик ёзув;

- Инглиз тили;

- Немис тили ;

- Француз тили;

- Амалий инглиз  тил;

- Амалий хорижий тил (магистратура).

Кафедранинг илмий тадқиқот фаолият

 Кафедрада монография, илмий мақола ва маъруза тезислари кўринишидаги илмий ишлар   чоп этилган.

 

 Кафедра ўзбек ва рус тилларининг лексик хусусиятлари, хусусан, иқтисодий сўз ва терминларнинг шаклланиши, қўлланилиши бўйича илмий-тадқиқот ишларини олиб боради.

 

 Кафедрада филология фанлари доктори Н.Ҳусановнинг “Ўзбек антропонимлари тарихи”, “Шайх Сулаймон Бухорий” монографиялари, , доцент А.Сапаровнинг русча-ўзбекча иқтисодий терминлар луғати чоп етилган. 2017-календар йилида кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан  хорижий журналларда 7 та илмий мақолалар нашр етилди. Жумладан: «Филологические науки» (Томбов ш., Россия), «Вестник современной науки» (Волгоград ш., Россия), «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» (Москва ш., Россия). Шу билан биргаликда  ОАК тасарруфидаги республика илмий журналларида 6 та илмий мақола, хорижий конференсия тўпламларида  7 та илмий тезис, республика илмий конференсия тўпламларида 23 та илмий тезислар нашр этилди.   Чет тилларига жуда катта эътибор қаратилаётган ҳозирги даврда миллий таълимни ривожлантириш учун педагог-ходимларимиз илмий-ижодий қобилиятларини ривожлантиришиб, монография ва илмий мақолаларини чоп эттиришмоқда (Н.Мурадова, Ф.Ибрагимова). Ўқув услубий қўлланмалар: М.Сатторова, Н.Мурадова,  Ф.Ишанходжаевалар томонидан чиқарилган ва кафедра аъзолари томонидан кўплаб дидактик ўқув-услубий қўлланмалар устида иш олиб борилмоқда. Бундан ташқари чет-тиллари кафедраси профессор-ўқитувчилари мунтазам равишда ўзларининг илмий-мақолаларини “World оf science”, “World social science”, “Dаnish scientific jоurnаl” каби дунёнинг нуфузли журналларида чоп эттириб боришади.   Республика ва институт миқёсида бўлиб ўтган кўплаб тадбирларда педагог-ходимларимиз қатнашиб келишмоқда.  Ўқитувчилар катта масъулият билан Ўзбекистон Республикасида чиқарилаётган барча фармон ва фармойишларга, Давлат норматив ҳужжатларига асосланиб талабалар орасида тушунтириш ва тарғибот ишларини олиб боришмоқда.  Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Чет тилларини ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Фармони қабул қилиниши муносабати билан чет тили ўқитувчилари ўз профессионал билимларини ошириш учун салмоқли ишлар қилинмоқда.Жумладан кафедра профессор ўқитувчилари 1нафари ИЭЛЦ ва 9 нафари СЕФР sertificatlariga эга.

 

 Кўп йиллик тажрибага эга етакчи ўқитувчилар ёш мутахассисларга педагогик маҳоратини ошириш сирларини ўргатмоқда ва дарсларда замонавий педагогик технологиялар қўлланилиши катта самара бермоқда.

Укув услубий ишлар

 Кафедрада ҳозирги кунда бакалавриат  босқичида 3 та фандан дарс машғулотлари олиб борилади. Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан ушбу фанлардан дарсликлар, ўқув қўлланмалар, ўқув ва ишчи дастурлар, ўқув-услубий мажмуалар, ишчи дафтарлар ва бошқа турдаги услубий кўрсатмалар тайёрланган. Кафедрада ўқитилаётган фанлар бўйича ўқув дастурлар, амалий машғулотлар ва талабалар билимини рейтинг асосида баҳолаш мезонлари, тест саволлари вариантлари, ёзма иш вариантлари ва бошқа зарур материаллар мавжуд. Талабаларни адабиётлар билан таъминланиш даражасини ошириш мақсадида кафедрада ўқитиладиган фанлардан дарсликлар ва ўқув қўлланмалар, амалий машғулотларнинг педагогик технологияларини тайёрлашга алоҳида аҳамият берилади. Кафедрада доимий равишда илмий-амалий конференсиялар, семинарлар, тўгараклар ташкиллаштирилиб келинмоқда. Кафедрада 8га яқин тўгараклар мавжуд бўлиб унда профессор-ўқитувчилар  талабаларга чет тилини ўрганиш сир асрорлари ва ИЭЛЦ имтихонлари учун қўшимча дарслар олиб боришади.

Кафедрада иқтидорлик ёшларни илмий тадқиқот ишларига жалб қилиш

 Кафедрада иқтидорлик ёшларни илмий тадқиқот ишларига жалб қилиш бўйича қатор ташкилий ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, “Тил ва терминалогия”, “Любители русского языка”, “Любители русского слова” илмий тўгараклари мунтазам равишда иш олиб бораётган бўлиб, ушбу тўгаракларда машғулотлар режа асосида мунтазам ташкил этилмоқда. 2018-йил 18-ноябрда Суғурта факултети қиз талабаларининг кийиниш одоб-ахлоқи ҳақида институт миқёсида давра суҳбати, ТМИ қошидаги 2-сон академик лицей ўқитувчилари ҳамда ўқувчилари иштирокида “Fаshiоn аnd style” мавзусида очиқ дарс ўтказилди.

 

2018-йил 5-май куни Тошкент молия институти “Чет тиллари” кафедрасининг педагог-ходимлари ва ТМИ қошидаги 2-сон академик лицей ўқитувчилари ҳамда ўқувчилари иштирокида “9-май – Хотира ва қадрлаш куни” мавзусида давра суҳбати ўтказилди.

 

 Бюджет хисоби ва давлат жамгармалари факультети “Жисмоний маданият ва спорт” кафедрасининг Спорт-соғломлаштириш тадбирлари доирасида “9-май Хотира ва қадрлаш куни” муносабати билан 2018 йилнинг май ойида институт хотин-қизлари орасида бир қатор спорт турларидан институт биринчилиги учун мусобақада чет тили кафедраси фахрли 2 ўринни олишди.

Маънавий-маърифий ишлар

 Кафедра педагог-ходимлари ташкил етиладиган барча жамоат ишлари ва маънавий-маърифий тадбирларда фаол иштирок етиб келишмоқда.

 

 Кафедранинг маънавий-маърифий ишлари режага асосан институт миқёсида “Молиявий менежмент” факултетида ва институтнинг “Талабалар турар жойи”да турли сана ва байрамларга бағишланган анжуманлар, давра суҳбатлари, учрашувлар ва бошқа тадбирлар ўтказиб борилади. Жумладан, “Ўзбек ва рус тиллари” кафедраси жамоаси томонидан А.Навоий, З.М.Бобур, Амир Темур, А.С.Пушкин ҳаёти ва фаолиятига  бағишланган тадбирлар, Давлат тили, ҳамда Халқаро она тили кунига бағишланган тадбирлар  институт миқёсида ўтказилиб келинмоқда.

Халқаро ҳамкорлик

 “Ўзбек ва рус тиллари” кафедраси  илмий-тадқиқот, ўқув услубий соҳада қатор мамлакатлар нуфузли олий таълим муассасалари билан ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйган. Хусусан, Россия Федерацияси Москва педагогика Давлат университети(13.01.2018),  билан ҳамкорлик алоқалари ўрнатилган. Ҳамкорлик доирасида НДПУ Филология институти   рус тилини ўқитиш методикаси кафедраси мудири  проф.Янченко В.Д. 2019 йил март ойида институмизга ташриф буюрди. Ташриф давомида мастер класс дарслари, семинарлар ўтказди. Анжуманда марузаси билан чиқди.

 Алоқа учун маълумотлар:

 Манзил: 100000, Амир Темур кўчаси, 60-А

 Телефон: (99871) 234-85-52

 E-mail: kurt@tfi.uz

Success helper
Success warning