Объявления, касающиеся научных исследований
Объявления, касающиеся научных исследований

Тошкент молия институтида

2020 йилда халқаро ва республика миқёсида ўтказиладиган илмий ва илмий-техник анжуманлар режаси

 (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 7 февралдаги 56-Ф-сон Фармойиши ҳамда ОУМТВнинг 2020 йил 13 февралдаги 116-сон буйруғидан кўчирма)

 

Т/р

Мавзулар номи

Масъул ташкилот

Ўтказиш жойи ва муддати

Иштирокчилар

сони

Жами

Шу жумладан

хорижий

иштирокчилар

ХАЛҚАРО ИЛМИЙ АНЖУМАНЛАР

Иқтисодиёт, давлат ва жамият курилиши йўналиши

1.

Рақамли иқтисодиётни шакллантиришнинг хориж тажрибасидан самарали фойдаланиш йўллари

Тошкент молия институти

Тошкент шаҳри, 20 май

200

20

2.

Рақамли иқтисодиёт шароитида бухгалтерия ҳисоби ва аудитни халқаро стандартларга мувофиқлаштириш масалалари

Тошкент молия институти

Тошкент шаҳри, 24 октябрь

200

20

РЕСПУБЛИКА МИҚЁСИДАГИ ИЛМИЙ АНЖУМАНЛАР

Иқтисодиёт, давлат ва жамият курилиши йўналиши

3.

Инновацион иқтисодиёт шароитида молия тизимини ривожлантиришнинг замонавий тенденциялари ва истиқболлари

Тошкент молия институти

Тошкент шаҳри,

18 апрель

120

-

4.

Банкларга молиявий маблағларни жалб қилиш ва уларнинг инновацион хизматлари самарадорлигини ошириш

Тошкент молия институти

Тошкент шаҳри,

6 июнь

120

-

5.

Ўзбекистоннинг халқаро молия тизимига

интеграциялашувини кучайтириш йўллари

Тошкент молия институти

Тошкент шаҳри,

14 ноябрь

120

-

Фан ва таълим йўналиши

6.

Ўзбекистонни янги ривожланиш босқичида ёшлар дунёқарашини шакллантиришнинг ижтимоий, фалсафий, тарихий жиҳатлари

Тошкент молия институти

Тошкент шаҳри,

12 декабрь

100

-

Success helper
Success warning