“Иқтисодиёт” Кафедраси
“Иқтисодиёт” Кафедраси

 Кафедра мудири:  Асатуллаев Хуршид Суннатуллаевич

 

 Қабул вақти: 1400 – 1700

 

 Телефон:  (0 371) 235-17-72

 

 E-mail: iqtisodiyotn@tfi.uz

 

 Веб-сайт:  www.tfi.uz

«ИҚТИСОДИЁТ» КАФEДРАСИ

    «Иқтисодиёт» кафедраси 1991 йил Тошкент молия институти ташкил этилгандан кейин ўз фаолиятини бошлаган. «Умумиқтисодий назария ва иқтисодий педагогика» кафедраси номи билан 2009 йилда Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги рухсати ва Институт Кенгашининг қарорига мувофиқ кафедра икки мустақил кафедрага, яъни «Иқтисодиёт назарияси» ва «Иқтисодий педагогика ва психология» кафедрасига ажратилди.

                 

    Кафедра Тошкент молия институти таркибида фаолият юритаётган кафедраларнинг рейтингида фахрли 3-ўринни эгаллашга сазовор бўлган.

 

   Бугунги кунда кафедрада и.ф.д., профессор Т.Т.Жўраев, Э.Акрамов, и.ф.н., доцентлар Д.Бабабекова М.Эрханова, У.Зайнутдинова, катта ўқитувчилар С.Абдулхалилова, З.Аллаберганов, Р.Қаландаров, Г.Холикулова, Б.Турсунов ва ўқитувчи К.Эгамбердиевлар иқтисодчи бакалавр ва магистрларни тайёрлашда фаол иштирок этиб келмоқдалар. Бугунги кунда кафедрага и.ф.н., дотс. Х.С.Асатуллаев раҳбарлик қилиб келмоқда.

ПРОФEССОР-ЎҚИТУВЧИЛАР ТАРКИБИ

Расм

Профессор-ўқитувчилар насл-номаси

Лавозими Илмий даражаси Илмий унвони
Асатуллаев Хуршид Сунатуллаевич Кафедра мудири Иқтисод фанлари номзоди    Доцент
Жўраев Тошболта Тўхтаевич Профессор Иқтисод фанлари доктори Профессор
Бабабекова Дилфуза Шерқуловна Доцент Иқтисод фанлари номзоди    Доцент
Зайнутдинова Умида Джалоловна Доцент Иқтисод фанлари номзоди    Доцент
Эрханова Малохат Абсаитовна Доцент Иқтисод фанлари номзоди    Доцент
Хусанов Дурбек Нишонович Доцент Иқтисод фанлари номзоди    Доцент
Қосимова Наргиза Сабитжановна Доцент Иқтисод фанлари номзоди    Доцент
Уличкина Людмила Ивановна Доцент Иқтисод фанлари номзоди   Доцент
Тожибоева Дилором Доцент Иқтисод фанлари номзоди   Доцент
Мардонова Рано Исаковна Доцент Иқтисод фанлари номзоди   Доцент
Бакиева Ирода Абдушукуровна Доцент Иқтисод фанлари номзоди   Доцент
Аллаберганов Зокир  Гойипович Катта ўқитувчи - -
Хасанхонова Нодира Исамитдиновна Катта ўқитувчи - -
Халикулова Гулзода Тажимуратовна Катта ўқитувчи - -
Қаландаров Равшан Абдукаюмович Катта ўқитувчи - -
Абдухалилова Сабоҳат Наимовна Катта ўқитувчи - -
Турсунов Бекмухаммад Омонович Катта ўқитувчи - -
Нуралиева Муқаддас Мамуровна Катта ўқитувчи - -
Мамадиёров Олим Умарович Катта ўқитувчи - -
Хаджаев Хабибулла Сагдуллаевич Катта ўқитувчи - -
Мухторова Умида Каримовна Катта ўқитувчи - -
Назорова Гулноза Хосиловна Катта ўқитувчи - -
Умиров Абдусалом Тўраевич Ўқитувчи - -
Қулметов Мансурбек Рўзматович Ўқитувчи - -
Файзиев Шавкат Шахобиддинович Ўқитувчи - -
Шермуҳамедов Бегзод Усмонович Ўқитувчи - -
Мухитдинова Муяссар Зиявитдиновна Ўқитувчи - -
Холмўминов Актам Холмўмин ўгли Ўқитувчи - -

КАФEДРА ЎҚУВ ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Кафедранинг бакалавр дастуридаги иштироки

Таълим йўналиши
5230600 Молия
5230700 Банк иши
5233900 Банк ҳисоби ва аудит
5234400 Халқаро валюта кредит муносабатлари
5230800 Солиқлар ва солиққа тортиш
5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича)
5231200 Суғурта иши
5231500 Баҳолаш иши
5232000 Давлат бюджетининг ғазна ижроси
5234000 Буджет ҳисоби ва назорати
5232700 Инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш
5230200 Менежмент (хизматлар соҳаси)
5233800 Молиявий технологиялар
5232400 Иқтисодий хавфсизлик
5232100 Корпоратив молия
5231300 Пенсия иши
5232800 Электрон тижорат

Магистратура дастури

Кафедра 5А230201-Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) магистратура мутахассис-лиги бўйича  кадрлар тайёрлайди. Мазкур кадрлар иқтисодиёт тармоқлари ва соҳалари бўйича иқтисодчи кадрлар бўлиб этишиш баробарида иқтисодиёт йўналиши бўйича илмий тадқиқот ишларини олиб бориш имконияти яратилади.

Кафедра ўқув – услубий ишлари

    Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан охирги 3 йил давомида 4 та патент, жумладан Ўзбекистон Республикаси интеллектуал мулк агенлиги томонидан 20.07.2016 йилда – «Маркетинг тадқиқот-ларини автоматлаштириш» яратганлиги учун №ДГУ 2016 0425 рақамли; Ўзбекистон Республикаси интеллектуал мулк агенлиги томонидан 20.07.2016 йилда – «Маркетинг фанидан электрон дарслик» яратганлиги учун №ДГУ 2016 0426 рақамли; Ўзбекистон Республикаси интеллектуал мулк агенлиги томонидан 20.07.2016 йилда – «Менежмент фанидан электрон дарслик» яратганлиги учун №ДГУ 2016 0427 рақамли; Ўзбекистон Республикаси интеллектуал мулк агенлиги томонидан 20.07.2016 йилда – «Кадрлар тизимини автоматлаштириш дастурий таъминоти» яратганлиги учун №ДГУ 2016 0428 рақамли патент берилган.

 

    Кафедра доценти Х.Асатуллаев «Олий таълим муассасаларининг энг яхши педагоги» танловида Речпублика миқиёсида биринчиликни эгаллади.

 

    Охирги 3 йилда кафедрада 4 та дарслик, 13 та ўқув қўлланма, 25 тадан ортиқ ўқув-услубий қўлланмалар яратилган. Ўқув адабиётларини яратишда профессорлар – Т.Жўраев, Д.Расулова доцентлардан – Х.Асатуллаев, Д.Бабабекова, И.Бакиева, Н. Касимова, ўқитувчилардан  Х.Хаджаев, Ш. Файзиев ва кафедранинг бошқа ўқитувчилари фаол иштирок этиб келишмоқда.

   Ҳозирги ўқув жараёнига педагогик технологияларнинг самарали усулларини амалиётга қўллаш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Кафедрада ўқитилаётган фанлар ичида ўқув дастурлар, маъруза матнлари, семинар машғулотлари ва талабалар билимини рейтинг асосида баҳолаш мезонлари, тест саволлари вариантлари, ёзма иш вариантлари ва бошқа зарур материалларни ўзида жамлаган модул тизимига асосланган ўқув-услубий мажмуалар, маъруза ва семинар машғулотларининг педагогик технологиялари ишлаб чиқилган, таълим технологиялари, тақдимотлар ва видео маърузалар яратилган.

 Кафедра доценти Х.Асатуллаев «Олий таълим муассасаларининг энг яхши педагоги» танловида Речпублика миқиёсида биринчиликни эгаллади.

 

   Охирги 3 йилда кафедрада 2та дарслик, 6 та ўқув қўлланма, 20 тадан ортиқ ўқув-услубий қўлланмалар яратилган. Ўқув адабиётларини яратишда профессорлар – Т.Жўраев, Д.Расулова доцентлардан – Х.Асатуллаев, Д.Бабабекова ва кафедранинг бошқа ўқитувчилари фаол иштирок этиб келишмоқда. Ҳозирги ўқув жараёнига педагогик технологияларнинг самарали усулларини амалиётга қўллаш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Кафедрада ўқитиладиган барча фанлардан ўқув-услубий комплекслар, таълим технологиялари, тақдимотлар ва видео маърузалар яратилган.

КАФEДРА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИ

    Тошкент Молия институти «Иқтисодиёт кафедраси» профессор ўқитувчилари томонидан 2017-2019 йилларда хорижий илмий журналларда 28 та, маҳаллий илмий журналларда 33 та мақола ва 100 дан ортиқ тезислар чоп этилган. Ушбу йилларда профессор ўқитувчитлар томонидан 3 та монография ва 1 та рисола китобхонларга тақдим қилинди. Шу жумладан 2 та ПҳД ҳимоялари муваффақиятли ўтказилди.

ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИК

     Кафедра институт «Халқаро бўлими» билан ҳамкорликда  қатор давлатлар жумладан Россия Федерацияси ҳукумати ҳузуридаги Молия университети, Ломоносов номидаги Москва Давлат университети, Санкт Петербург иқтисодиёт унивеситети, Халқлар Дўстлиги номидаги Қозоғистон мухандистлик-педагогика университетлари билан ўқув, ўқув-услубий, илмий тадқиқот  ишларини янада чуқурлаштириш ҳамда талабалар алмашинуви, профессор-ўқитувчиларнинг малака тажрибасини ошириш бўйича ҳар томонлама шартномалар тузилган.

 

Success helper
Success warning