TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI NIZOMI

    Ushbu nizom O‘zbekiston Respublikasining 1997 yil 29 avgustda qabul qilingan «Ta’lim to‘g‘risida»gi va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risida»gi Qonunlariga, Oliy Majlis palatalarining qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining normativ-huquqiy hujjatlari va ko‘rsatmalariga muvofiq holda ishlab chiqilgan.

 

 

Nizom_TFI.pdf [6.14 MB]

 

 

Success helper
Success warning