Buxgalteriya bo'limi
Buxgalteriya bo'limi

 Buxgalteriya  bo‘limi  boshlig‘i: Zokirov  Shavkat  Amanboyevich

 

 Qabul vaqti: Har kuni 1400-1700

 

Tel: (99871) 234-11-48

 

 E-mail: buxgalteriya@tfi.uz

 1977-yilda Samarqand viloyatida tug‘ilgan. 1999-yil Toshkent moliya institutini tamomlagan.

Bo‘lim va uning faoliyati haqida ma’lumot

 Toshkent moliya instituti buxgalteriya bo‘limi o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi Hay’at qarorlari hamda buyruqlari, institut Kengashi qarorlari va rektor buyruqlari, institut Ustavi va buxgalteriya bo‘limi Nizomi asosida olib boradi.

 

 Bo‘limning maqsadi institutning samarali faoliyat ko‘rsatishi va yuqori reyting ko‘rsatkichlariga erishishi uchun zarur moliyaviy shart-sharoit yaratish hamda institut moddiy-texnika bazasini kuchaytirish maqsadida byudjet va byudjetdan tashqari mablag‘lar tushumidan oqilona va samarali foydalanilishini ta’minlash, xarajatlarni moliyalashtirishda tasdiqlangan reja (smeta) va limitlar doirasidan chiqmaslikka erishish, institutning joriy va istiqboldagi iqtisodiy holatini yanada yaxshilash yuzasidan takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Buxgalteriya bo‘limi xodimlarining tarkibi

 Buxgalteriya bo‘limining shtat birliklari tarkibi quyidagicha taqsimlanadi:

 1. Bosh hisobchi institutning tarkibiy tuzilmasiga muvofiq bosh hisobchi bevosita institut rektori va moliyaviy-iqtisodiy ishlar bo’yicha prorektorga bo‘ysunadi, buxgalteriya hisobini yuritish, hisobotlarni tuzish va taqdim qilish masalalari bo‘yicha esa, O‘zbekistan Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining bosh hisobchisiga ham bo‘ysunadi hamda tashkilotda buxgalteriya hisobini yuritilishiga, moliyaviy hisobotlarni o‘z vaqtida va to‘liq topshirilishiga hamda normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni bajarilishiga javobgar bo‘ladi.

 2. Bosh hisobchi muovini yuridik va jismoniy shahslar bilan xizmat ko‘rsatish hamda xaridlarni amalga oshirish yuzasidan bajarilgan ishlar hisobini yuritadi.

 3. Bosh hisobchi muovini auditor - kassa intizomini nazorat qiladi, debitor va kreditor qarzdorliklarni bartaraf etish, xodimlarga ish haqi va talabalarga stipendiya hisoblash va to‘lash yuzasidan muntazam nazorat ishini olib boradi.

 4.  Ish hakini hisoblash bo‘linmasi - xodimlarga tabel asosida ish haqi hisoblash, ularga bank orqali plastik kartochka ochish, shaxsiy jamgarib boriladigan pensiya badallari o‘tkazilishini ta’minlaydi.

 5. Stipendiya bo‘linmasi - talabalarga stipendiya tayinlash bo‘yicha buyruq asosida stipendiya hisoblash va to‘lashni tashkil etadi.

 6. Moddiy boyliklar bo‘linmasi - institut ombori, moddiy javobgar shaxslar zimmasidagi tovar-moddiy boyliklar kirim-chiqimi hisobini yuritadi, tovar-moddiy boyliklarni hisobdan chiqarishda qatnashadi.

 7. G‘azna - ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlarga olingan naqd pul tarqatilishini amalga oshiradi.

Buxgalteriya bo‘limi xodimlarining vazifalari

 Bosh hisobchining asosiy vazifalari:

- buxgalteriya hisobini normativ-huquqiy hujjatlarga amal qilgan holda yuritadi, shuningdek, hisob ishlarini zamonaviy texnik vositalar va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda tashkil etadi;

- buxgalteriya hujjatlarini o‘z vaqtida va to‘g‘ri rasmiylashtirilishini hamda amalga oshirilayotgan operatsiyalarning qonuniyligini oldindan nazorat qiladi;

- byudjet mablag‘larini, shuningdek, byudjetdan tashqari mablag‘larni harajatlar smetasida ko’zda tutilgan muayyan maqsadlarga to‘g‘ri sarflanishi, shuningdek, pul mablag‘lari va moddiy qimmatliklarning butligi ustidan muntazam nazorat qiladi;

- tashkilotda hodimlarning ish haqlarini va unga tenglashtirilgan to‘lovlarini, shuningdek, ta’lim muassasalarida talabalarning stipendiyalarini belgilangan tartibda hamda o‘z vaqtida hisoblab chiqilishini tashkil etadi;

- smeta ijrosi jarayonida vujudga keladigan yuridik va jismoniy shaxslar bilan olib boriladigan hisob-kitoblarni o‘z vaqtida amalga oshiradi;

- pul mablag‘lari, hisob-kitoblar va moddiy qimmatliklar, shuningdek, boshqa aktivlarni va majburiyatlarni inventarizatsiya qilishda qatnashadi, inventarizatsiya natijalarini o‘z vaqtida va to‘g‘ri rasmiylashtiradi hamda ularni buxgalteriya hisobida aks ettiradi;

- moddiy javobgar shaxslarga ularning javobgarligida turgan moddiy qimmatliklarning butligini saqlash va hisobini olib borish yuzasidan tushuntirish ishlari o‘tkazilishini tashkil etadi;

- moddiy qimmatliklarni olish uchun berilgan ishonchnomalarni hisobini yuritilishini va ulardan to‘g‘ri foydalanilishini nazorat qiladi;

- moliyaviy hisobotlarni belgilangan muddatlarda tuzadi va topshiradi;

- asosiy vositalar hamda boshqa moddiy qimmatliklarni ularning saqlanish va foydalanish joylarida butligini muntazam nazorat qilinishini ta’minlaydi;

- buxgalteriya hujjatlarini, hisob registrlarini saqlaydi;

- mansabdor shaxslar tomonidan noqonuniy hatti-harakatlar qilinayotgani ma’lum bo‘lib qolgan hollarda, tegishli chora ko‘rish uchun bu haqda institut rektoriga yozma axborot beradi;

- bosh hisobchi buxgalteriya bo‘limi xodimlari uchun xizmat vazifalarini har bir xodim uchun alohida belgilaydi;

- qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa vazifalarni bajarilishini ta’minlaydi.

 

 Bosh hisobchi muovini (M.Karabayeva)ning asosiy vazifalari:

- institutning shtat jadvaliga muvofiq bosh hisobchiga bo‘ysunadi;

- yuridik va jismoniy shaxslar bilan xizmat ko‘rsatish hamda xaridlarni amalga oshirish yuzasidan bajarilgan ishlar hisobini yuritadi;

- tovar-moddiy boyliklar harakati va hisobdan chiqarilishini nazorat qiladi hamda rasmiylashtiradi;

- tovarshunosga ishonchnoma beradi va uning nazoratini olib boradi;

- hisob-fakturalar bo‘yicha bajarilgan ishlarning hisobini yuritadi va solishtirma dalolatnomalar tuzadi;

- tovar-moddiy boyliklarni me’yordan ortiqcha bo‘lishini oldini oladi va moddiy javobgar shaxslar zimmasidagi moddiy boyliklarni tekshirib turadi;

- tuzilgan xo‘jalik shartnomalari hisobini yuritadi;

- byudjet, pensiya jamg‘armasi va ilmiy loyihalarni bajarish uchun davlat byudjetidan ajratilgan mablag‘lar sarflanishining harakatini olib boradi;

- tovar-moddiy boyliklar bo‘yicha oylik va choraklik hisobotlarni tuzadi;

- har oyda har bir schyotlar bo’yicha yozuvlarni bosh kitobga qayd etadi;

- institutning choraklik va yillik hisobotlari uchun yig‘ma hisobotlarni   tayyorlaydi;

- bosh hisobchi tomonidan berilgan topshiriqlarni bajaradi.

 

 2-toifali hisobchi (B.Madaminova)ning asosiy vazifalari:

- xodimlar va professor-o‘qituvchilar tarkibi yuzasidan chiqarilgan buyruqlarni dasturga kiritadi;

- tabel asosida xodimlarga ish haqi hisoblanishini ta’minlaydi;

- plastik kartochkalarga arizalarni qabul qiladi va bankka yetkazadi;

- yil tugagach soliq inspeksiyasiga har bir o‘rindoshlik asosida ishlagan xodimlarga hisoblangan ish haqi to‘g‘risida ma’lumotni taqdim etadi;

- xodimlarning arizalariga asosan ish haqidagi ushlanmalarni amalga oshiradi;

- xodimlarning har oylik hisoblangan ish haqidan plastik kartochkalarga o‘tkazilishi lozim bo‘lgan summalarga reestr tuzadi va bankka taqdim etadi;

- shaxsiy jamg‘arib boriladigan pensiya badali reestrini tuzadi va Xalq bankiga taqdim etadi;

- ishlovchi pensionerlarga har oyda pensiya topshiriqnomasi asosida so‘rovnomani shakllantiradi va Moliya vazirligining byudjetdan tashqari pensiya jamgarmasi filialiga taqdim etadi;

- bosh hisobchi va bosh hisobchi muovini tomonidan berilgan topshiriqlarni bajaradi.

 

 1-toifali hisobchi (A.Saidov)ning asosiy vazifalari:

- xodimlar va professor-o‘qituvchilar tarkibi yuzasidan chiqarilgan buyruqlarni dasturga kiritadi;

- tabel asosida xodimlarga ish haqi hisoblanishini ta’minlaydi;

- plastik kartochkalarga arizalarni qabul qiladi va bankka yetkazadi;

- yil tugagach soliq inspeksiyasiga har bir o‘rindoshlik asosida ishlagan xodimlarga hisoblangan ish haqi to‘g‘risida ma’lumotni taqdim etadi;

- xodimlarning arizalariga asosan ish haqidan ushlanmalarni amalga oshiradi;

- xodimlarning har oylik hisoblangan ish haqidan plastik kartochkalarga o‘tkazilishi lozim bo‘lgan summalarga reestr tuzadi va bankka taqdim etadi;

- shaxsiy jamg‘arib boriladigan pensiya badali reestrini tuzadi va Xalq bankiga taqdim etadi;

- ishlovchi pensionerlarga har oyda pensiya topshiriqnomasi asosida so’rovnomani shakllantiradi va Moliya vazirligining byudjetdan tashqari pensiya jamg‘armasi filialiga taqdim etadi;

- bosh hisobchi va bosh hisobchi muovini tomonidan berilgan topshiriqlarni bajaradi.

 

 1-toifali hisobchi (Z.Djumayeva)ning asosiy vazifalari:

- talabalar tarkibi yuzasidan chiqarilgan buyruqlarni dasturga kiritadi;

- talabalarga stipendiya tayinlash bo‘yicha chiqarilgan buyruq asosida ularga stipendiya hisoblanishini ta’minlaydi va so‘rovnoma tuzadi;

- har oylik stipendiyadan plastik kartochkaga o‘tadigan summalarga reyestr tuzadi va bankka taqdim etadi;

- har oyda to‘lanmagan stipendiya bo‘yicha deponent miqdorini aniqlaydi va uning hisobini yuritadi;

- stipendiyalarning oylik talabi va to‘lovi hisobini yuritadi;

- bosh hisobchi va bosh hisobchi muovini tomonidan berilgan topshiriqlarni bajaradi.

 

 1-toifali hisobchi (A.Mamatmurodov)ning asosiy vazifalari:

- institut bilan tovar (mahsulot, xizmat) yetkazib beruvchilar bilam tuzilgan shartnomalarni Moliya vazirligi g‘aznachiligiga to‘lov grafigini rasmiylashtirgan holda taqdim etadi;

- g‘aznachilik ro’yxatiga olingan shartnomalarga to‘lov topshiriqnomasi tayyorlaydi;

- tuzilgan shartnomalar daftarini yuritadi;

- so‘rovnomalar asosida ish haqi va stipendiya to’lovlariga naqd pul olish hamda boshqa to’lovlarni amalga oshirish uchun to‘lov topshiriqnomasini tayyorlaydi;

- bosh hisobchi na bosh hisobchi muovini tomonidan berilgan topshiriqlarni bajaradi.

 

 1-toifali hisobchi (A.Norqochqorov)ning asosiy vazifalari:

- moddiy javobgar shaxslar zimmasidagi tovar-moddiy boyliklarning kirim-chiqim hisobini yuritadi;

- moddiy javobgar shaxslarga o‘tkazilgan moddiy boyliklar hisobini olib boradi;

- hisobdan chiqarilayotgan moddiy boyliklarni tekshiradi va dalolatnoma tayyorlaydi;

- moddiy boyliklarning harakatini moliyalashtirish manbasi asosida amalga oshiradi;

- moddiy javobgar shaxslarning oylik hisobotini qabul qiladi va shu asosida qoldiqlarni tekshiradi;

- muntazam ravishda moddiy javobgar shaxslar zimmasidagi tovar-moddiy boyliklar butligi ustidan nazorat olib boradi;

- institutning asosiy vositalari hisobini yuritadi;

- asosiy vositalarning eskirishi va qayta baholanishini amalga oshiradi;

- institutda tashkil etiladigan inventarizatsiyada qatnashadi va inventarizatsiya yozuvini rasmiylashtiradi;

- bosh hisobchi va bosh hisobchi muovini tomonidan berilgan topshiriqlarni bajaradi.

 

1-toifali hisobchi (Z. Ibragimova)ning asosiy vazifalari:

- moddiy javobgar shaxslar zimmasidagi tovar-moddiy boyliklarning kirim-chiqim hisobini yuritadi;

- moddiy javobgar shaxslarga o‘tkazilgan moddiy boyliklar hisobini olib boradi;

- hisobdan chiqarilayotgan moddiy boyliklarni tekshiradi va dalolatnoma tayyorlaydi;

- moddiy boyliklarning harakatini moliyalashtirish manbasi asosida amalga oshiradi;

- moddiy javobgar shaxslarning oylik hisobotini qabul qiladi va shu asosida qoldiqlarni tekshiradi;

- muntazam ravishda moddiy javobgar shaxslar zimmasidagi tovar-moddiy boyliklar butligi ustidan nazorat olib boradi;

- institutning asosiy vositalari hisobini yuritadi;

- asosiy vositalarning eskirishi va qayta baholanishini amalga oshiradi;

- institutda tashkil etiladigan inventarizatsiyada qatnashadi va inventarizatsiya yozuvini rasmiylashtiradi;

- bosh hisobchi va bosh hisobchi muovini tomonidan berilgan topshiriqlarni bajaradi.

 

 G‘aznachi (G.Sultanova)ning asosiy vazifalari:

- institut kassasining oylik hisobotini tayyorlaydi;

- chek orqali bankdan naqd pul olib kelishni ta’minlaydi;

- to‘lov vedomostlari yoki xarajat orderi orqali pul tarqatilishini ta’minlaydi;

- deponentlangan pulni bankka topshiradi;

- bosh hisobchi va bosh hisobchi muovini tomonidan berilgan topshiriqlarni bajaradi.

 

G‘aznachi (M.Valiyeva)ning asosiy vazifalari:

- institut bilan tovar (mahsulot, xizmat) yetkazib beruvchilar bilam tuzilgan shartnomalarni Moliya vazirligi gaznachiligiga to’lov grafigini rasmiylashtirgan holda taqdim etadi;

- g‘aznachilik ro‘yxatiga olingan shartnomalarga to‘lov topshiriqnomasini tayyorlaydi;

- tuzilgan shartnomalar daftarini yuritadi;

- so‘rovnomalar asosida ish haqi va stipendiya to‘lovlariga naqd pul olish hamda boshqa to‘lovlarni amalga oshirish uchun to‘lov topshiriqnomasini tayyorlaydi;

- bosh hisobchi va bosh hisobchi muovini tomonidan berilgan topshiriqlarni bajaradi.

 

 1-toifali hisobchi (M.Xo‘jamov)ning asosiy vazifalari:

 Institutning byudjetdan tashqari rivojlantirish jamg‘armasiga kelib tushgan mablag‘lar va ularning xarajatlari hisobini yuritish:

- talabalardan yotoqxona uchun to‘lovlar hisobini yuritish;

- sport kompleksga sport xizmatlaridan kelib tushgan mablag‘lar hisobini yuritish va solishtirma dalolatnomalar tuzish;

- institut oshxonasidan kelib tushgan mablag‘larni hisobini yuritish;

- “Moliyachi” oromgohidan kelib tushgan mablag‘lar hisobini yuritish;

- ijara haqi va ijarachilarning kommunal to‘lovlarini hisobini yuritish va solishtirma dalolatnomalar tuzish;

- institning byudjetdan tashqari rivojlantirish jamg‘arma hisob raqamiga boshqa kelib tushgan mablag‘lar harakatini nazorat qilish va hisobini yuritish;

- bosh hisobchi va bosh hisobchi muovini tomonidan berilgan topshiriqlarni bajaradi.

 

 1-toifali hisobchi (A.Boymatov)ning asosiy vazifalari:

 Institutning byudjetdan tashqari rivojlantirish jamg‘armasiga kelib tushgan mablag‘lar va ularning xarajatlari hisobini yuritish:

- ijara haqi va ijarachilarning kommunal to‘lovlarini hisobini yuritish va solishtirma dalolatnomalar tuzish;

- institning byudjetdan tashqari rivojlantirish jamg‘arma hisob raqamiga boshqa kelib tushgan mablag‘lar harakatini nazorat qilish va hisobini yuritish;

- bosh hisobchi va bosh hisobchi muovini tomonidan berilgan topshiriqlarni bajaradi.

Bo‘limning huquq va majburiyatlari

 Bo‘lim quyidagi huquqlarga ega:

- bo‘lim vakolatlariga kirgan zaruriy ishlarni amalga oshirish uchun institutning tegishli bo‘linmalaridan (fakultetlar, kafedralar va bo‘limlar) axborotlar taqdim qilishni talab qilish;

- institutning tegishli tarkibiy bo‘linmalariga buxgalteriya masalalari bo‘yicha ko‘rsatmalar berish va topshiriqlarning ijrosini talab qilish;

- bo‘lim faoliyatiga oid masalalar bo‘yicha yozishmalar olib borish;

- amaldagi me’yoriy hujjatlarga asoslanib institutning byudjetdan tashqari mablaglaridan foydalanish va ularni shakllantirish bo‘yicha institut Kengashiga takliflar kiritish;

- bo‘lim xodimlarini ish faoliyati natijalariga ko‘ra o‘rnatilgan tartibda rag‘batlantirish yoki choralar ko‘rish bo’yicha institut rahbariyatiga takliflar kiritish;

- qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo‘lishi mumkin.

 

 Quyidagilar bo‘limning majburiyatlari bo‘lib hisoblanadi:

- qonunchilik hujjatlariga muvofiq institutning kalendar yiliga mo‘ljallangan xarajatlar smetasini hamda byudjetdan tashqari mablaglar daromadlari va xarajatlarini amalga oshirish;

- institutda xarajatlar smetasi doirasida mablag‘lar sarfini nazorat qilish;

- o‘rnatilgan tartibda hamda muddatda Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, statistika va soliq idoralariga hisobotlarni taqdim etilishini ta’minlash;

- qonun hujjatlariga muvofiq bo‘lim zimmasiga boshqa majburiyatlar xam yuklanishi mumkin.

Tadbirlar Bajarish muddati Mas’ul
1  Har chorakda balans va boshqa hisobotlarni O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligiga taqdim etish Har chorakda «Buxgalteriya» bo‘limi
2  Har chorakda O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining hisobotlarini Toshkent shahar statistika boshqarmasiga topshirib borish Hisobot davrining 2-sanasigacha «Buxgalteriya» bo‘limi
3  Har chorakda O‘zbekiston Respublikasi soliq qo‘mitasining hisobotlarini Toshkent shahar Yunusobod tumani DSI ga topshirib borish Hisobot davrining 25-sanasigacha «Buxgalteriya» bo‘limi
 Har oyda professor-o‘qituvchilar va xodimlarning ish haqlarini hisoblash va g‘aznachilikka so‘rovnoma topshirish Нar oyning 5-sanasigacha «Buxgalteriya» bo‘limi
5  Har oyda talabalar stipendiyasini hisoblash va g‘aznachilikka so‘rovnoma topshirish Нar oyning 10-sanasigacha «Buxgalteriya» bo‘limi
6  Har oyda professor-o‘qituvchilar va xodimlariga avans hisoblash va g‘aznachilikka so‘rovnoma topshirish Нar oyning 20-sanasigacha «Buxgalteriya» bo‘limi
7  Institut byudjetdan tashqari maxsus faoliyatidan tushayotgan tushumlarning hisobini yuritish hamda muntazam tahlilini o‘tkazib borish Нar oyda «Buxgalteriya» bo‘limi
8  Bo‘limning oylik, choraklik va yillik jurnal orderlarini yuritish va hisobotini tayyorlash Нar oyda «Buxgalteriya» bo‘limi
9  Oliy ta’lim muassasasida ta’lim xizmati va servis sohasi bo‘yicha tushum to‘g‘risidagi ma’lumotni OO‘MTVga topshirish Нar oyda «Buxgalteriya» bo‘limi
10  Mol yetkazib beruvchi tashkilotlar bilan tuzilgan shartnomalarni Moliya vazirligi G‘aznachilik ro‘yxatidan o‘tkazish Kunlik «Buxgalteriya» bo‘limi
11  Barcha pul o‘tkazmalariga to‘lov topshiriqnomalar tayyorlash va Moliya vazirligi G‘aznachilikdan o‘tkazish Kunlik «Buxgalteriya» bo‘limi
12  Har oyda debetor va kreditor tashkilotlar bilan solishtirma dalolatnomalar tuzish va hisobini yuritish Нar oyda «Buxgalteriya» bo‘limi
13  Har oyda o‘z vaqtida professor-o‘qituvchilar, xodimlar va talabalarning plastik kartochkalariga hisoblangan mablag‘larni o‘tkazish va naqd pullarni tarqatish Нar oyda «Buxgalteriya» bo‘limi

 

Success helper
Success warning