Ilmiy-tadqiqot yo'nalishlari
Ilmiy-tadqiqot yo'nalishlari

Toshkent moliya institutida tayanch doktorantlarni (PhD)  tayyorlash ixtisosliklari

1.

08.00.01 – “Iqtisodiyot nazariyasi”

2.
 

08.00.06 – “Ekonometrika va statistika”

3.
 

08.00.07 – “Moliya, pul muomilasi va kredit”

4.

08.00.08 – “Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit”

5.
 

08.00.13 – “Menejment”

 

Doktorantlarni (DSc) tayyorlash ixtisosliklari

1.
 

08.00.07 – “Moliya, pul muomilasi va kredit”

2.

08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit”

 

Success helper
Success warning