Ilmiy-tadqiqot yo'nalishlari
Ilmiy-tadqiqot yo'nalishlari

Mamlakatimizda falsafa doktori (PhD) hamda fan doktorlarini (DSc) tayyorlash O'zbekiston Respublikasining oliy va oliy ta'limdan keyingi ta'lim mutaxassisliklari Klassifikatoriga kirgan quyidagi ixtisosliklar bo'yicha bir vaqtning o'zida ham doktorant, ham mustaqil izlanuvchilar bo'yicha amalga oshiriladi:

1.

08.00.01 – “Iqtisodiyot nazariyasi”

2.

08.00.02 – “Makroiqtisodiyot”

3.
 

08.00.03 – “Sanoat iqtisodiyoti”

4.
 

08.00.04 – “Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti”

5.
 

08.00.05 – “Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti”

6.
 

08.00.06 – “Ekonometrika va statistika”

7.
 

08.00.07 – “Moliya, pul muomalasi va kredit”

8.

08.00.08 – “Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit

9.
 

08.00.09 – “Jahon iqtisodiyoti”

10.
 

08.00.10 – “Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti”

11.

08.00.11 – “Marketing”

12.
 

08.00.12 – “Mintaqaviy iqtisodiyot

13.
 

08.00.13 – “Menejment”

14.

08.00.14-Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari

15

08.00.15-Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti

 

Toshkent moliya institutida qayd etilgan ixtisosliklardan doktorantura va mustaqil izlanuvchilik bo'yicha quyidagilar faoliyat ko'rsatmoqda:

 

Doktorantura

Mustaqil izlanuvchilik instituti

08.00.01 – “Iqtisodiyot nazariyasi”

08.00.06 – “Ekonometrika va statistika”

08.00.07 – “Moliya, pul muomalasi va kredit”

08.00.08 – “Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit

08.00.14-Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari

08.00.01 – “Iqtisodiyot nazariyasi”

08.00.02 – “Makroiqtisodiyot”

08.00.03 – “Sanoat iqtisodiyoti”

08.00.04 – “Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti”

08.00.05 – “Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti”

08.00.06 – “Ekonometrika va statistika”

08.00.07 – “Moliya, pul muomalasi va kredit”

08.00.08 – “Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit

08.00.09 – “Jahon iqtisodiyoti”

08.00.10 – “Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti”

08.00.11 – “Marketing”

08.00.12 – “Mintaqaviy iqtisodiyot

08.00.13 – “Menejment”

08.00.14-Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari

08.00.15-Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti

Success helper
Success warning