Normative-legal documents
Normative-legal documents

 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 15.06.2022 yildagi PQ-279-sonli Qarori

 

 

Read

 

 

 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 19.05.2021 yildagi PQ-5117-sonli Qarori

 

 

Read

 

 

Заявление     о   возвращении   пакета документов   абитуриентов

 

 

Читать

Success helper
Success warning