Reforms
Reforms

Title

Author

Ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyot odimlari

“Elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot” kafedrasi professor-o‘qituvchilari A.T.Kenjabaev, U.K.Yakubov

O‘zbek tili va jahon tillari

Toshkent moliya instituti “O‘zbek va xorijiy tillar” kafedrasi mudiri, filologiya fanlari doktori Nishonboy Husanov

Yangi O'zbekiston

Toshkent moliya instituti “Korporativ moliya va qimmatli qog‘ozlar” kafedrasi mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor Samariddin Elmirzayev

Turistlаr oqimini ekonometrik modellаshtirish orqаli yanаdа oshirish yoʼllаri

Habibullaev Ibrohim Habibullaevich Toshkent moliya instituti professori Jumaev Аkbar Mahmudovich Toshkent Moliya instutiti tayanch doktoranti

Garsiyaga maktub

 Elbert Xabbard

ВАЖНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

 Улугбек АЗИЗОВ, ректор Ташкентского финансового института, профессор.

KITOBDAN YAXSHI DO‘ST YO‘Q JAHONDA

Toshkent moliya instituti, “O‘zbek va xorijiy tillar” kafedrasi katta o‘qituvchisi Nilufar Dilmurodova

Zamon talab etayotgan tizim

Buxgalteriya hisobi kafedrasi mudiri i.f.d., professor А.Karimov
Success helper
Success warning