Educational and methodical department
Educational and methodical department

Бўлим бошлиғи: Чориев Исроил Хамзаевич

E-mail: uslubiy@tfi.uz

Тел.: +99871-235-94-68, +99897-155-41-20

умумий раҳбарлик

Бошқарма бошлиғи ўринбосари:Жўраев Исроил Иброхимович

E-mail: isroil_juraev@mail.ru

Тел.: +99871-234-69-88, +99890-936-38-87

ДТС, малака талаблари, ўқув ва ишчи ўқув режалар, шу жумладан иқтидорли академгуруҳлар учун махсус ишчи ўқув режасини ишлаб чиқиш, такомиллаштириб бориш ва расмийлаштириш, кафедраларнинг ўқув юкламалари ҳисобини юритиш, штат бирликларини белгилаш бўйича масъул  

Қурбонов Руфат Бахтиёрович

E-mail: rufatjon86@gmail.com

Тел.: +99871-234-69-88,

          +99890-949-13-40

Дарс жадвали раҳбари. Электрон дарс жадвали ва таблолар, статистик ҳисоботлар, Маълумотлар институт web-сайтга  жойлаштирилишини таъминлайди. Рейтинг ва тест жараёнлари, қайдномалар расмийлаштирилишини ўрганиб боради, дарс жадвалини тузади 

Умиров Абдусалом Тўраевич

E-mail: abdisalomumirov@mail.ru

Тел.: +99871-235-94-68,

          +99897-773-02-75

Кириш хатлари,буйруқлар, модемномалар ва бошқа ёзишмалар бўйича тегишли лойиҳа ишлаб чиқилиши ва расмийлаштирилиши, шунингдек малака ошириш ва қайта тайёрлаш юзасидан белгиланган режа ишлаб чиқилиши ҳамда унинг бажарилишини бўйича масъул

Авалова Гулшода Мурадуллаевна

E-mail: gulshoda1969@mail.ru

Тел.: +99871-234-69-88,

          +99893-377-58-44

Ўқув адабиётлари ва ўқув-услубий таъминот, ўқув-услубий кенгаш фаолияти маълумотларини умумлаштириш бўйича масъул

Услубчи: Авазов Илҳом Равшанович 

E-mail: iavazov86@mail.ru

Тел.: +99871-234-69-88,  +99897-774-61-40

Институтда ўқитиладиган фанлардан фан дастурлари, талабалар малакавий амалиёти, стажировкаси, ЯДАКлар  бўйича комиссия таркиби шакллантирилиши, буйруқ лойиҳаси тайёланиши ва уларнинг фаолияти самарали ташкил этилиши, шунингдек тегишли ҳисоботларни умумлаштириш бўйича масъул

Раҳимов Акмал Матяқубович

E-mail: rahimov_akmal@tfi.uz

Тел.: +99871-234-69-88,

          +99890-134-71-71

Таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликларида, шунингдек сиртқи биринчи ва иккинчи таълим кесимида ўқитилаётган фанлардан ишчи ўқув дастурлари, силлабуслар ҳамда кафедралар режаларини ишлаб чиқилиши ва институт web-сайтига жойлаштирилиши, ҳар ўқув йили олдидан улар янгиланиши ва такомиллаштириб борилиши бўйича масъул

 

Қодиров Беҳзодбек Хушнуд уғли

E-mail: Beckzodforever@mail.ru

Тел.: +99871-234-69-88,

          +99894-111-19-99

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит факультети дарс жадвалига маъсул

Ахмедова Улмасой Хусан қизи 

Email: ahmedovaulmasoy@gmail.ru

Тел.: +99871-235-94-68,

          +99894-615-65-55

Бюджет хисоби ва ғазначилик факультети дарс жадвалини тузади

Рахматуллаев Темурбек Шухрат угли

E-mail: rtemur229@gmail.com

Тел.: +99871-235-94-68,

          +99897-529-76-76

Солик ва суғурта факультети дарс жадвалини тузади

Мавлонов Суннатбек Хамза ўғли

E-mail: sunnatbekmavlonov1@gmail.ru

Тел.: +99871-235-94-68,

          +99893-310-21-03

Академгуруҳ журналлари юритилиши назорати, ишлаб чиқаришдаги амалий дарслар назорати, Малакавий амалиёт, БМИ, МД буйруқлари ва мониторингини олиб борилиши бўйича  масъул

Раимов Фаррух Авазжон ўғли

E-mail: rakhimovexclusive@gmail.com

Тел.: +99871-235-94-68,

          +99833-053-50-35

Магистратура дарс жадвалини тузади

Маннонoв Набиддин Нажмиддин ўғли

E-mail:nabiddinmannonov1999@mail.ru

Тел.: +99871-235-94-68,

          +99890-086-99-61  

Молия факультети дарс жадвалини тузади

Давуров Нурсултон Қўлдош ўғли

E-mail: yodgor355300@gmail.com

Тел.: +99871-235-94-68,

          +99891-133-49-39

Иқтисодиёт факультети дарс жадвалини тузади

Икрамов Муроджон Джахангир ўғли

E-mail: ikromov610@gmail.com

Тел.: +99891-791-29-06,

          +99890-113-32-22
ТФИ-ПГУ қўшма факультетининг дарс жадвалини тузади

Аззамова Динора Холмумин қизи

E-mail: dinora.azzamova.96@bk.ru

Тел.: +99871-235-94-68,

          +99899-305-05-96
Барча буйруқлар, кириш ва чиқиш хатларини жилдларга тикиш, почта хабарларини етказиш//А.Умиров назорат қилади

 

Тошкент молия институтининг Ўқув-услубий бошқармаси Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг олий таълимга доир фармонлари ва қарорлари, Вазирлар Маҳкамаси қарорлари ҳамда Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги буйруқлари ва топшириқларида белгиланган вазифаларнинг самарали шакллардаги ижросини, шунингдек ҳар томонлама комил юқори малакали етук кадрларни тайёрлашда таълимни ўқув-усулбий жиҳатдан яхлит узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш мақсадида ташкил этилган.

Ўқув-услубий бошқармага:

1991-1996 йиллар − Ш.Зафархўжаев;

1996-2001 йиллар − М.Шерқўзиев;

2001-2014 йиллар − Т.Баймуратов;

2014-2018 йиллар − У.Якубов;

2018-2019 йиллар − Т.Баймуратов;

2019-йилдан ҳозирги вақтгача И.Чориев раҳбарлик қилиб келмоқдалар.

Бошқарма ўқув-услубий ишлари бўйича проректор ёки бевосита ректорга бўйсинади.

Ўқув-услубий бошқарма ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг таълимга оид Қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорлари, Вазирлар Маҳкамаси қарорлари, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг буйруқ ва низомлари, институт ректорининг буйруқлари, ўқув ишлари бўйича проректорнинг кўрсатмалари ҳамда ушбу Низом асосида олиб боради.

Ўқув-услубий бошқарманинг асосий вазифалари қуйидагилар:

1. Ўқув жараёнининг норматив-ҳуқуқий базасини шакллантириш ва янгилаб бориш орқали унинг ташкилий масалаларини ҳал этиш;

2. Институтда тайёрланаётган таълим йўналишлари ва мутахассисликларининг малака талабларини такомиллаштириб бориш, янги авлод ўқув ва ишчи ўқув режаларини ишлаб чиқиш ҳамда улар асосида ўқитиладиган фанлар бўйича ўқув юкламаларни кафедралар кесимида умумлаштириш ҳамда бажарилишини назорат қилиш;

3. Ишчи ўқув режаларининг семестрлар ва ўқув йили давомида бажарилишини таҳлил этиб бориш;

4 Талабалар билимини баҳолаш тизимини самарали жамоатчилик назорати остида кечиши орқали коррупция холатлари батамом бартараф этилиши;

5. Билим ва педагогик кўникма, малакани ошириш ва ушбу фаолиятни баҳолашнинг функционал тизимини шакллантириш орқали профессор-ўқитувчиларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг камровли ва тизимли ўзгаришлардаги ташаббускорлигини ошириш;

6. Ўқув жараёни билан боғлиқ барча буйруқларнинг лойиҳасини тайёрлаш;

7. Ўқув жараёни юқори савияда ташкил этилишини таъминловчи ахборот-педагогик технология ва методларни кенг жорий қилиб бориш ва илғор тажрибаларни оммалаштириш;

8. Институтда ўқитиладиган фанларнинг услубий таъминоти самарали ташкил этилиши юзасидан тавсиялар ишлаб чиқиш ҳамда уларнинг кафедраларда тўлиқ ва сифатли бажарилишини таъминлаш;

9. Институт кафедраларида ўқитиладиган фанлар бўйича ўқув-услубий таъминотнинг ҳолатини ўрганиб бориш ҳамда белгиланган муддатларда уларнинг муҳокамасини тайёрлаш;

10. Амалдаги ишчи ўқув режаларига киритилган янги фанларни ўқитишнинг услубий таъминотини ташкил этиш юзасидан тавсиялар ишлаб чиқиш ва уларнинг кафедраларда ҳолатини ўрганиб бориш;

11. Ўқув жараёнини услубий жиҳатдан такомиллаштириш юзасидан изланишлар олиб бориш ва уларни амалга оширишга қаратилган илмий семинарларни ташкил этиш;

12. Ўқув режасидаги фанларнинг кафедралар даражасидаги услубий таъминотини аниқлаш ва улар бўйича институт сайтида маълумотлар базасини яратиш;

13. Малакавий амалиётни ташкил этишга кўмаклашиш;

14. Таълим йўналишлари ва мутахассисликларида фанларни ўқитиш ахборот-педагогик технологиялари ва методлари кенг жорий этилишининг ҳолатини ўрганиб бориш ва бу борада орттирилган илғор тажрибаларни оммалаштириш;

15. Талабаларнинг мустақил ишларини самарали ташкил этиш услубиётини ишлаб чиқиш ва уларнинг тегишли кафедраларда сифатли амалга оширишига кўмаклашиш;

16. Ўқув жараёни бўйича бўлинмаларнинг ҳисоботларини умумлаштириш.

17. Ўқув-услубий жараёнини такомиллаштириш юзасидан таклифларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.

 

Success helper
Success warning